top of page

Pojūčių grupė

Savęs pažinimui ir savireguliacijai
1 k. / sav. 

Savistabos, savimonės ir savireguliacijos įgūdžių lavinimui. Veiklos grupėje, o esant poreikiui - ir individualiai

Teisingas savo kūno signalų  įvardijimas ir suvokimas (interocepcija) yra savimonės, savitvardos ir savireguliacijos pagrindas, nulemiantis kaip gerai sugebame pažinti, įvardinti savo pojūčius ir valdyti emocijas. Pojūčių grupėje per struktūruotas žaidimų ir eksperimentų veiklas mokau klausytis kūno siunčiamų signalų ir užmegzti patikimą kūno - proto ryšį.

"Kas aš? Kas tu?"

Savireguliacijai ir socialiniam sąmoningumui
1 k. / sav. 
Savimonės, savibrėžties, emocinio ir socialinio sąmoningumo įgūdžių grupė

Savęs pažinimas ir savireguliacijos gebėjimai atveria galimybes jaunuoliams pažinti kitus žmones ir užmegzti bei palaikyti pozityvius tarpusavio santykius. Tai pusiau struktūruoti užsiėmimai, kur jaunuoliai gali praktiškai išbandyti save. 

Laisvalaikio grupė

Socialiniam sąmoningumui ir įsitraukimui
1 k. / sav. 
Išmok naujų žaidimų, kad galėtum maloniai leisti laiką su draugais ne tik studijoje 

Socialinis dėmesingumas leidžia jaunuoliams atrasti jiems patogiausius bendravimo būdus ir džiaugtis bendrumu; užmegzti ir puoselėti draugystės ryšius. Tai praktiškos veiklos, kur jaunuoliai skatinami pasirinkti ką nori veikti patys: pasinerti į jau pažįstamas ir saugias veiklas, ar išbandyti naujas. Veikti pavieniui ar drauge su kitais. 

bottom of page